གསེར་རྒྱ་སྒོའི་མ་ཎི་རྡོ་མཁར་གྱི་ངོ་སྤྲོད།

རིག་འཛིན་བསྟན་སྲུང་།        2021-06-16

གསེར་རྒྱ་སྒོའི་མ་ཎི་རྡོ་མཁར་གྱི་ངོ་སྤྲོད།

   དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ༡༩༨༠ལོར་བོད་ཡུལ་གྱི་ཤར་སྟོད་བཞག་བྲ་དཀར་པོའི་མདུན་ཞོལ་ཁམས་མི་ཉག་ལྷ་སྒང་གྲོང་རྡལ་གྱི་གོ་རོ་མ་སྡེ་པའི་གསེར་རྒྱ་སྒོའི་ནང་དུ་ཤར་རོང་བླ་མ་ཚེ་འཕེལ་གྱི་སློབ་མ་གོ་རོ་མ་ཨ་རྒྱར་ཚང་གི་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ་རྡོ་རྐོ་བའི་ཆེད་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱུ་རུ་ཆེན་པོ་ཆ་གཅིག་ཕུལ་དང་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་དུ་ཕུལ་ནས་ཤར་རོང་བླ་མའི་མ་ཎི་རྡོ་མཁར་གྱི་རྒྱུ་རྩ་ཐོག་མར་བྱས་ཏེ་མ་ཎི་རྡོ་རྩིག་རི་མགོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དང་མཉམ་པ་རྡོ་བརྩིགས་བྱས་ཡོད་དོ།།

གསེར་རྒྱ་སྒོའི་མ་ཎི་རྡོ་མཁར་གྱི་ངོ་སྤྲོད།
གསེར་རྒྱ་སྒོའི་མ་ཎི་རྡོ་མཁར་གྱི་ངོ་སྤྲོད།
གསེར་རྒྱ་སྒོའི་མ་ཎི་རྡོ་མཁར་གྱི་ངོ་སྤྲོད།
གསེར་རྒྱ་སྒོའི་མ་ཎི་རྡོ་མཁར་གྱི་ངོ་སྤྲོད།


  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གོ་རོ་མ་སྡེ་བའི་ལག་རྩལ་གྱི་སྐོར།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གནས་སྐབས་མེད།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།