དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།

        2019-05-05

   

དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།

དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།

   དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། 1974ལོར་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་མཛོད་དགེ་ཉིན་མའི་རྨོག་རུ་སྡེ་བའི་མྱི་འགོ་ཚང་ཞེས་པའི་འབྲོག་ཁྱིམ་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས། ལོ་རབས་དགུ་བཅུའི་ནང་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། དེ་ནས་ཚོགས་ཆོས་གྲྭའི་ཞོར་དུ་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ལའང་སྦྱངས་པ་ཕྲན་ཙམ་བྱས། སྤྱི་ལོ2000ཡས་མས་ནས་བཟུང་སྔ་གཞུག་ཏུ་གདན་ས་རང་ཉིད་ཀྱི་བྲིས་དབང་ཨ་ཁུ་དཀོན་མཆོག་ཚང་དང་དབུས་ཀྱི་བྲིས་དབང་བསྟན་འཛིན་གཙོས་མདོ་དབུས་ཀྱི་སྨྱུག་འཛིན་དུ་མའི་སྤྱན་སྔར་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་སུག་རིང་། འབྲུ་ཚ་གསར་རྙིང་གི་རིགས། ཚུགས་ཆུང་འཁྱུག་ཡིག་འདྲེན་འཁྱུག་ལཉྩ་དང་ཝརྟུ་སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་ཕྲན་ཙམ་བྱས། 2016ལོར་ཐོན་མིའི་ཡིག་རྒྱུན་སྐབས་དང་པོའི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀྱི་དྲ་ཐོག་ཡིག་གཟུགས་འགྲན་སྡུར་ཆེན་མོའི་ཁྲོད་བྱ་དགའ་ཐོབ། ད་ལྟ་ཁོང་གིས་སྒོས་སུ་ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ་ལ་སྲི་ཞུ་ཅུང་ཙམ་སྒྲུབ་བཞིན་མཆིས་པའི་སྐབས་ལགས་སོ།། 

དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།
དཔྱིད་རླུང་ངམ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བདམས་བཀོད།

 


  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:བྲིས་པ་བྱམས་པ་རྡོ་རྗེའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུར།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ཡིག་མཁན་འཇིགས་མེད་ཆོས་དར་དང་ཁོང་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྩམས་ཆོས།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།