ཤིང་ལེབ་དཀར་པོ་སྟེང་གི་ནག་ཐིག

        2012-04-16

དགེ་རྒན་སློབ་ཁང་དུ་འཛུལ་ནས།ཤེང་ལེབ་དཀར་པོ་སྟེང་དུ་ནག་ཐིག་ཅིག་བྲིས།ཁོས་སློབ་མ་རྣམས་ལ“འདི་ཅི་ཞིག་རེད”ཅེས་དྲི་བ་བཏོན།
སློབ་མ་ཚང་མས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གིས།“ནག་ཐིག་ཅིག་རེད”ཟེར།དགེ་རྒན་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ནས།“ནག་ཐིག་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་དམ།ཤིང་ལེབ་དཀར་པོ་འདི་འདྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཚང་མས་མ་མཐོང་ངམ”ཟེར།
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གློག་བརྙན་གྱི་པ་སེ་རྫུན་མ་ཞིག
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:དཔེ་སྟོན།