དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།

མཁས་གྲུབ་དང་ཨོ་རྒྱན། ཡེ་ཤེས།        2021-06-01

     སྤྱི་ཟླ5པའི་ཚེས31ཉིན་ལ། དར་རྩེ་མདོ་རུ་ཡོད་པའི་ཁུལ་བྱིས་སློབ་ཁང་དང་རྒྱ་ཡུལ་ལྟག་སྒོ་སློབ་ཆུང་། དར་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་མི་རིགས་སློབ་ཆུང་སོགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གིས“ཏང་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ། བྱིས་པའི་བསམ་པ་ཏང་ལ་བཅངས་ནས་ཕུགས་མདུན་མངོན་འགྱུར་བྱེད”ཅེས་པ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་སྤྱི་ལོ2021ལོའི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན་གྱི་རིག་རྩལ་བྱེད་སྒོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།


དཀར་མཛེས་ཁུལ་བྱིས་སློབ་ཁང་།

དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།
དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།
དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།
དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།

དར་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་མི་རིགས་སློབ་ཆུང་།

དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།
དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།
དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།
དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།


དར་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་མི་ཉག་ལྟག་སྒོའི་སློབ་ཆུང་།

དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།

དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།
དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།
དར་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གསར་བརྗེའི་གླུ་དབྱངས་བླངས་ནས་ཏང་གི་དྲིན་གཟོ་ཚོར།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ར་རྔ་ཁ་སློབ་ཆུང་གིས་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན་འདི་ལྟར་བསུ།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།