པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།

        2016-08-31

པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།

པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།


 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:མི་རྒོད་མཚོ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གཟི་རྩ་སྡེ་དགུའི་མཛེས་ལྗོངས།