མི་ཉག་དཔལ་སྨད་ཡུལ་གྱི་གསེག་རི།

གངས་དབང་།        2015-06-01

མི་ཉག་དཔལ་སྨད་ཡུལ་གྱི་གསེག་རི།མི་ཉག་དཔལ་སྨད་ཡུལ་གྱི་གསེག་རི།མི་ཉག་དཔལ་སྨད་ཡུལ་གྱི་གསེག་རི།མི་ཉག་དཔལ་སྨད་ཡུལ་གྱི་གསེག་རི།


 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:ལུང་བསྟན་གེ་སར་ཐང་དང་འབྲུག་མོའི་མཚོ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:མི་རྒོད་མཚོ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།