དར་རྩེ་མདོའི་པར་རིས་རྙིང་པ།

ཡིས་མིང་སོགས།        2014-12-29

དར་རྩེ་མདོའི་པར་རིས་རྙིང་པ།
སྤྱི་ལོ1908ལོའི་དུས་ཀྱི་མདོ་གྲོང་།དར་རྩེ་མདོའི་པར་རིས་རྙིང་པ།

སྤྱི་ལོ1908ལོའི་དུས་ཀྱི་གངས་ཆུ་ཟམ་པ།དར་རྩེ་མདོའི་པར་རིས་རྙིང་པ།

སྤྱི་ལོ1914ལོའི་དུས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལྟག་སྒོ།དར་རྩེ་མདོའི་པར་རིས་རྙིང་པ།


སྤྱི་ལོ1892ལོའི་དུས་ཀྱི་མི་ཉག་ལྟག་སྒོ།དར་རྩེ་མདོའི་པར་རིས་རྙིང་པ།

སྤྱི་ལོ1904ལོའི་དུས་ཀྱི་གཡག་རྭ་ལྟག་སྒོ། 


  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:བོད་ཀྱི་སྨན་འཇིམ་འབག་མགོ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:མི་ཉག་ཡུལ་གྱི་མཁར་རྫོང་།