སྤྲོ་ཁང་།

        2010-11-26

མཐོ་རིམ་གྲྭ་བཙུན་དང་ཚོང་དཔོན་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱིས་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་པར་སྤྲོ་ཁང་བཟོས་ནས་སྤྲོ་ཁང་བཟོས་ནས་སྤྲོ་སྐྱིད་གཏོང་བ་དང་ཡང་ན་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་སོགས་བྱེད་དོ། །
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:བོད་མིའི་སྡོད་གནས།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:བཙན་རྫོང་།
  • དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ།