རྒྱལ་རོང་བླ་མ་རིག་བདེ།

        2012-10-09

ཨ་མྱེ་སྣང་ཆུང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་རྒྱལ་རོང་བླ་མ་རིག་བདེ་ལ་སྔོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་ནས། གེ་སར་སྒྲུབ་ཆེན་དང་གེ་སར་གསོལ་མཆོད།རྟ་རྒྱུ་རྒྱལ་འཇོག་བཅས་ཤོག་ལྷེ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་དང་འདྲེ་མོ་ཡུལ་རྫོང་སོགས་སྒྲུང་ཁག་མང་པོ་ཕབས་ཡོད།གླིང་གི་གནའ་ཤུལ་དང་གླིང་གི་དམག་བཀོད་སོགས་ངག་རྒྱུན་གང་མང་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད།
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:གསེར་ལྗོངས་ཡུལ་དུ་གླིང་གི་དཔལ་ཐུལ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་བྱོན་ཚུལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གླིང་རི་བླ་མ་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།