མཚོ་སྔོན་པོ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།

    ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།    2011-05-26

མཚོ་སྔོན་པོ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།མཚོ་སྔོན་པོ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།མཚོ་སྔོན་པོ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།


 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:ཚ་ཆེན་སུམ་མདོ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མི་ཡུལ་གྱི་དག་ཞིང་དྲུག