ཚ་ཆེན་སུམ་མདོ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།

    སྦྲང་ཆར།    2011-05-25

ཚ་ཆེན་སུམ་མདོ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།
ཚ་ཆེན་སུམ་མདོ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཏེ།སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ཆིང143682.6ཡོད།2003ལོར་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་གྲས་སུ་སྤགས།སྲུང་སྐྱོང་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་ཤ་སྐྱ་སོགས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་མཐོ་གཞོངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་མ་ལག་གོ།
 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:ཁྲོམ་རྫ་གོང་མ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:མཚོ་སྔོན་པོ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།