༄༅།། བོད་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་མཁར་རྫོང་།(1)

2018/2/1 10:32:05 གངས་དབང་གིས་པར་བླངས།


10 张,当前第 1上一张 | 下一张 幻灯播放
༄༅།། བོད་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་མཁར་རྫོང་།
binary_middle (13)
1 / 10

ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:པར་པ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་འདྲ་པར་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།

ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གནས་སྐབས་མེད།