མི་རྒོད་མཚོ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།

ཏའེ་ཆི་ཡོན།        2015-06-30

མི་རྒོད་མཚོ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།
 

མི་རྒོད་མཚོ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།

མི་རྒོད་མཚོ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།མི་རྒོད་མཚོ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།མི་རྒོད་མཚོ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།མི་རྒོད་མཚོ་ཡི་མཛེས་ལྗོངས།

 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:མི་ཉག་དཔལ་སྨད་ཡུལ་གྱི་གསེག་རི།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:པར་ལེན་པ་ཧྥུང་ཀོང་ཧྥུའི་པར་རིས་བརྩམས་ཆོས།