སྐབས་བདུན་པའི་ཁམས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།

བཀྲ་ཤིས།        2013-11-04

སྐབས་བདུན་པའི་ཁམས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།སྐབས་བདུན་པའི་ཁམས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།སྐབས་བདུན་པའི་ཁམས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།སྐབས་བདུན་པའི་ཁམས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།སྐབས་བདུན་པའི་ཁམས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།སྐབས་བདུན་པའི་ཁམས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།སྐབས་བདུན་པའི་ཁམས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་པར་རིས་བདམས་བཀོད། 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:དམངས་ཁྲོད་ལུས་རྩལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:སྐབས་བདུན་པའི་ཁམས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།