མདུན་ཤོག > སྲུང་སྐྱོང་ས་ཁུལ།
 
མཚོ་སྔོན་པོ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།

2011-05-26   

 

 

མཚོ་སྔོན་པོ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།མཚོ་སྔོན་པོ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།མཚོ་སྔོན་པོ་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།


 

 
 
 
 
རྩོམ་གསར། 10
དོ་སྣང་ཆེ་བའི་རྩོམ། 10