བོད་ཀྱི་བྱིས་པ།

བསྟན་འཛིན།        2010-09-01

བོད་ཀྱི་བྱིས་པ།

ང་ནི་བོད་ཀྱི་བྱིས་པ་ཡིན།         ང་རང་བོད་ལྭ་གོན་པར་དགའ།

ང་རང་བོད་སྐད་བཤད་པར་དགའ།     ང་རང་བོད་ཡིག་སློབ་པར་དགའ།

ང་རང་བོད་སྐད་བཤད་པར་དགའ།     ང་རང་བོད་ཡིག་སློབ་པར་དགའ།

ཨ ་ ་ ་ ་ཨ ་ ་ ་ ་ཨ ་ ་ ་ ་ ཨ ་ ་ ་ ་ཨ ་ ་ ་ ་ ཨ ་ ་ ་ ་ཨ་ ་ ་ ་ ཨ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་

ང་རང་བོད་སྐད་བཤད་པར་དགའ།     ང་རང་བོད་ཡིག་སློབ་པར་དགའ།

ང་རང་བོད་སྐད་བཤད་པར་དགའ།     ང་རང་བོད་ཡིག་སློབ་པར་དགའ།

ང་ནི་བོད་ཀྱི་བྱིས་པ་ཡིན།         ང་རང་བོད་ལྭ་གོན་པར་དགའ།

གངས་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ཆེད།  སློབ་གྲྭར་སོང་ནས་རིག་གནས་སྦྱང་།

གངས་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ཆེད།  སློབ་གྲྭར་སོང་ནས་རིག་གནས་སྦྱང་།

ཨ ་ ་ ་ ་ཨ ་ ་ ་ ་ཨ ་ ་ ་ ་ ཨ ་ ་ ་ ་ཨ ་ ་ ་ ་ ཨ ་ ་ ་ ་ཨ་ ་ ་ ་ ཨ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་

གངས་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ཆེད།  སློབ་གྲྭར་སོང་ནས་རིག་གནས་སྦྱང་།

གངས་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ཆེད།  སློབ་གྲྭར་སོང་ནས་རིག་གནས་སྦྱང་།

གངས་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ཆེད།  སློབ་གྲྭར་སོང་ནས་རིག་གནས་སྦྱང་།

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:སྐལ་བཟང་ཡར་འགྲོ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ཨ་ ཞང་ ལོ་ ལོ།