བཀའ་གདམས་གྲུབ་མཐའ་དར་ཚུལ།

        2011-10-25

བཀའ་གདམས་གྲུབ་མཐའ་ནི་བཀའ་གདམས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ལོ1040ལོ་བོད་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རབས་མངའ་རིས་གུ་གེ་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་གཏོད་གནང་བ་དང་།ཁོང་གི་སློབ་མ་འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དར་སྤེལ་མཛད།སྤྱི་ལོ1057ལོར་རྭ་སྒྲེང་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་ནས་བཀའ་གདམས་ཀྱི་གནས་གཞི་བཟུང་།
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེན་པོ་གསུམ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:རྙིང་མའི་གྲུབ་མཐའ་དར་ཚུལ།