ཁམས་མི་ཉག་བོད་མིའི་སྡོད་ཁང་།

བཀྲ་ཤིས།        2011-08-17

ཁམས་མི་ཉག་བོད་མིའི་སྡོད་ཁང་།ཁམས་མི་ཉག་བོད་མིའི་སྡོད་ཁང་།               ཁམས་མི་ཉག་བོད་མིའི་སྡོད་ཁང་།


                   ཁམས་མི་ཉག་བོད་མིའི་སྡོད་ཁང་།                    ཁམས་མི་ཉག་བོད་མིའི་སྡོད་ཁང་།                       ཁམས་མི་ཉག་བོད་མིའི་སྡོད་ཁང་།


 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:བོད་ཀྱི་རྫ་བཟོའི་སྒྱུ་རྩལ།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ཁྱད་མཚར་བའི་རྡོ་རིས།