རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འགའ།

    མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།    2011-07-25

རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འགའ།རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འགའ།
བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནགརི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འགའ།

རི་དྭགས་རྐྱང་།རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འགའ།

ལྷོ་ཁ་ཟངས་རི་རྫོང་གི་ཤྭ་བ་སེར་ཆེན།རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འགའ།

བོད་བྱང་ཐང་གི་འབྲོང་།རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འགའ།

གནའ་བ། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་འགའ།

བོད་བྱང་ཐང་གི་དྲེད་མོ་མ་བུ།
 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:མཐོ་སྒང་གི་འདབ་ཆགས།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:གངས་དཀར་རི་བོ་ཤང་གཡུ་ལུང་ཤུལ་གྱི་གཡང་ནོར།