མཚོ་ལ་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཁུལ།

    སྦྲང་ཆར།    2011-05-25

མཚོ་ལ་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཁུལ།

མཚོ་ལ་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ལི་ཐང་རྫོང་དང་འདབ་པ་རྫོང་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཏེ།སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ཆིང459161ཡོད།2000ལོར་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་གྲས་སུ་སྤགས།སྲུང་སྐྱོང་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་མཐོ་གཞོངས་ཀྱི་ན་འདམ་རླན་ས་དང་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།སྐྱེ་དངོས་མ་ལག་བཅས་སོ།
 


 

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་ཁྱད་ཆོས།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ཁྲོམ་རྫ་གོང་མ་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ།