དཔེ་ཆ་ཉོ་བ།

    བོད་ཀྱི་སློབ་གསོ།    2011-05-24

དཔེ་ཚོང་ཁང་དུ་འོངས་པའི་མགྲོན་པོ་ཞིག་གིས་ངས་དཔེ་ཆ་ཞིག་ཉོ་འདོད་པ་ཡིན།ཡིན་ཡང་དེའི་ནང་དམར་གསོད་དང་ཕོ་མོའི་བརྩེ་དུང་བརྗོད་པ།དམག་འཁྲུག་རྒྱག་པ་དང་ཡང་ན་ཚོང་དང་དཔོན་པོ་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་མེད་པའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་རོགས་ཞེས་ཟེར། དཔེ་ཆ་བཙོང་མཁན་གྱིས་ཆོག་གི སུམ་རྟགས་ཀྱི་རྩ་ཚིག་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཡག་ཅེས་བཤད
  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:ཡ་མཚན།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:ཚོ་རིད་ཐབས་ལེགས་པོ་ཞིག