མདོ་ཁམས་མི་ཉག་དགོན་ཆེན་གྱི་གཟི་དཔལ།

ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་ཀྱིས་པར་བླངས།        2017-05-27

མདོ་ཁམས་མི་ཉག་དགོན་ཆེན་གྱི་གཟི་དཔལ།
མདོ་ཁམས་མི་ཉག་དགོན་ཆེན་གྱི་གཟི་དཔལ།
མདོ་ཁམས་མི་ཉག་དགོན་ཆེན་གྱི་གཟི་དཔལ།
མདོ་ཁམས་མི་ཉག་དགོན་ཆེན་གྱི་གཟི་དཔལ།
མདོ་ཁམས་མི་ཉག་དགོན་ཆེན་གྱི་གཟི་དཔལ།
མདོ་ཁམས་མི་ཉག་དགོན་ཆེན་གྱི་གཟི་དཔལ།
མདོ་ཁམས་མི་ཉག་དགོན་ཆེན་གྱི་གཟི་དཔལ།
མདོ་ཁམས་མི་ཉག་དགོན་ཆེན་གྱི་གཟི་དཔལ།

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:དར་རྩེ་མདོའི་མཚན་ལྗོངས།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་མཁར་རྫོང་།གཅིག