ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི་སྣང་གསར་ཐང་གའི་བརྩམས་ཆོས་འགའ།

        2016-03-31

ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི་སྣང་གསར་ཐང་གའི་བརྩམས་ཆོས་འགའ།ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི་སྣང་གསར་ཐང་གའི་བརྩམས་ཆོས་འགའ།ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི་སྣང་གསར་ཐང་གའི་བརྩམས་ཆོས་འགའ།ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི་སྣང་གསར་ཐང་གའི་བརྩམས་ཆོས་འགའ།ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི་སྣང་གསར་ཐང་གའི་བརྩམས་ཆོས་འགའ།ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི་སྣང་གསར་ཐང་གའི་བརྩམས་ཆོས་འགའ།ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི་སྣང་གསར་ཐང་གའི་བརྩམས་ཆོས་འགའ།ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི་སྣང་གསར་ཐང་གའི་བརྩམས་ཆོས་འགའ།

  • ལེ་ཚན་སྔོན་མ།:མི་ཉག་ཡུལ་གྱི་མཁར་རྫོང་།
  • ལེ་ཚན་རྗེས་མ།:དར་རྩེ་མདོའི་མཚན་ལྗོངས།